Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như người bán không giải phóng các tài sản kỹ thuật số sau khi tôi trả tiền cho họ?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.