Huobi Global sẽ tạm ngừng việc gửi tiền và rút tiền UIP trong khoảng thời gian từ 00:00 đến 23:59 ngày 24 tháng 5 (GMT + 8)

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.