Thông báo về việc tạm ngưng nạp tiền và rút tiền KMD vào lúc 17:00 ngày 20 tháng 12 (GMT+7)

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.