Huobi Global sẽ tạm hoãn chức năng nạp rút LET từ 9:00 ngày 15 tháng 1 đến 22:00 ngày 22 tháng 1 (GMT + 7)

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.