Huobi Global sẽ đóng cổng nạp với quy chuẩn tạm thời ERC-20 của ZILs vĩnh viễn vào lúc 17:00 ngày 15 tháng 2 (GMT + 7)

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.