Huobi Global sẽ tạm hoãn chức năng nạp và rút của FTI vào lúc 20:00 ngày 9 tháng 7 (GMT + 8)

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.