Huobi Global sẽ ra mắt YFV (YFValue) và YAMV2 (YAMv2) vào lúc 14:30 ngày 1 tháng 9 tại "Khu vực quan sát toàn cầu"

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.