Huobi Global sẽ ra mắt AVAX (Avalanche) và event “ Nạp AVAX để chia sẻ 50.000 USDT” vào lúc 15:30 ngày 22 tháng 9 năm 2020 (GMT + 8).

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.