Huobi Global tạm ngưng chức năng nạp và rút AR vào lúc 13:00 ngày 21 tháng 12 (UTC + 7)

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.